Obszary działalności

Pretium Sp. z o.o. została założona w odpowiedzi na zmiany w prawie i zapotrzebowanie rynku na podmiot profesjonalnie świadczący usługi z obszaru prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego, fuzji i przejęć. Oferujemy kompleksową usługę od doradztwa strategicznego i sporządzania skutecznych wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, poprzez pełnienie funkcji na etapie postępowania sądowego, aż po nadzór nad wykonaniem układu.

Na Państwa sukces pracuje sztab ludzi, z których dobieramy optymalny zespół do konkretnego projektu. Współpracujemy między innymi z doradcami restrukturyzacyjnymi, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, ekonomistami, biegłymi z zakresu wyceny, specjalistami ds. zarządzania finansami przedsiębiorstwa, tłumaczami i księgowymi.

Nasze usługi skierowane są do podmiotów w trudnej sytuacji, do wierzycieli szukających maksymalnego zaspokojenia swoich wierzytelności, jak również do inwestorów zainteresowanych rozwojem poprzez zaangażowanie kapitałowe lub przejęcie innych przedsiębiorstw.

  • Twoje firma może być zagrożona niewypłacalnością?
  • Jesteś członkiem zarządu i boisz się odpowiedzialności osobistej za długi podmiotu, którym kierujesz?
  • Jesteś wierzycielem i chcesz mieć realny wpływ na restrukturyzację lub upadłość swojego dłużnika?

Umów się na spotkanie. Skontaktuj się z nami

Trudne położenie przedsiębiorstwa może wynikać ze zdarzeń losowych, czynników zewnętrznych, błędów w zarządzaniu, niekorzystnie zawartych umów, problemów z finansowaniem czy płatnościami od kontrahentów. Zwykle jest to kombinacja wielu czynników, które kumulują się i mogą prowadzić do niewypłacalności.

Do niedawna, był to typowy scenariusz upadłości, na którym tracili wszyscy – łącznie z wierzycielami. Obecnie, prawo restrukturyzacyjne, zabezpieczając słuszne prawa wierzycieli, na pierwszym miejscu stawia uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika.

Restrukturyzacja to zmiana niekorzystnej sytuacji w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo – w szansę do rozwoju. To również sposób na wyjście z pętli zadłużenia, poprzez wstrzymanie egzekucji komorniczej długów, ich uporządkowanie, ewentualną redukcję i rozłożenie spłaty w czasie.

Restrukturyzacja to czas na przemyślenie i zmianę sposobu prowadzenia biznesu, analizę i modyfikację zawartych umów, relacji z kontrahentami oraz przeprowadzenie niezbędnych działań naprawczych. Cały proces odbywa się z pomocą profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego i pod kontrolą sądu.

Pretium Sp. z o.o. łączy umiejętne zastosowanie narzędzi prawnych, doświadczenie i autorskie rozwiązania, tworząc warunki do restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub jego korzystnej sprzedaży.

Pomagamy na każdym etapie, jednak z naszego doświadczenia wynika, że im szybciej wdroży się działania restrukturyzacyjne, tym większe prawdopodobieństwo ich powodzenia.