Maksymilian Kostrzewa

 • Pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy Prezes Zarządu Pretium Sp. z o.o.
 • Doradca restrukturyzacyjny, nr licencji 1012
 • Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu restrukturyzacji i upadłości
  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Makler papierów wartościowych nr licencji 220
 • Magister inżynier Politechniki Warszawskiej

Wieloletni praktyk, w trakcie swojej kariery zawodowej przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze związane
z restrukturyzacją; w tym w latach 2010-2013 Dyrektora Zarządzającego Departamentem Restrukturyzacji
i Windykacji Kredyt Bank S.A. Aktywnie uczestniczył w licznych procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym między innymi:

 

 • Gdańskiej Stoczni Remontowej – w prezydium konsorcjum banków;
 • PKM Duda S.A. – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej i lider projektu restrukturyzacji spółki w konsorcjum banków
  w latach 2009-2013;
 • Reliz Sp. z o.o. – uczestnik wdrożenia strategii dla spółki;
 • Lider projektu procesu sprzedaży banku KB Ukraina.

Z uwagi na swoje doświadczenie, pełnił również funkcję członka organów spółek prawa handlowego w tym:

 • Członek Rady Nadzorczej Spółki Solaris Bus & Coach S.A.;
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej KB Inwestycje S.A.;
 • Prezes Zarządu Veni S.A.;
 • Prezes i I Wiceprezes Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A.;
 • Członek Rady Nadzorczej i Członek Zarządu Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A.

W ramach Pretium Sp. z o.o. brał udział we wszystkich prowadzonych postępowaniach, w tym skutecznie przeprowadził jedno z pierwszych przyspieszonych postępowań układowych przed Sądem Rejonowym Poznań  – Stare Miasto w Poznaniu.
Mierzył się z najtrudniejszymi postępowaniami w skali kraju, jak na przykład postępowaniem sanacyjnym Praktiker Sp. z o.o. przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. Wyznaczył strategię dla projektu Przejęcie przez Cedrob S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kutnowskich Zakładów Drobiarskich Exdrob S.A. z siedzibą w Kutnie

zmarł w 2018 r.