Przejęcie przez Cedrob S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kutnowskich Zakładów Drobiarskich Exdrob S.A. z siedzibą w Kutnie (zakończone)

Pretium Sp. z o.o. miało przyjemność kompleksowo obsługiwać Inwersora – Cedrob S.A. z siedzibą w miejscowości Ujazdówek w procesie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kutnowskich Zakładów Drobiarskich Exdrob S.A. z siedzibą w Kutnie, w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack). Według naszej najlepszej wiedzy, jest to obecnie największe i najbardziej skomplikowane, skutecznie przeprowadzone postępowanie tego typu w skali Polski (stan na maj 2019 r.).

Pretium zorganizowało i przeprowadziło całą procedurę przejęcia: od ustalenia strategii działania, przez koordynację wycen, negocjacje z wierzycielami, po tworzenie projektów niezbędnych pism procesowych i umowy sprzedaży.

Zobacz Referencje Cedrob S.A. dla Pretium Sp. z o.o.