Farma Wiatrowa Krzęcin Sp. z o.o. (zakończone)

Pretium Sp. z o.o. zostało wyznaczone na funkcję Syndyka w pierwszym w Polsce udanym postępowaniu w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) dotyczącym farmy wiatrowej. Procedura pre-pack pozwoliła na szybkie przejęcie farmy wiatrowej przez inwestora.

Pretium Sp. z o.o. posiada doświadczenie w zarządzaniu tego typu przedsiębiorstwem oraz w organizacji i przeprowadzeniu sprzedaży farmy wiatrowej.

podstawowe informacje

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt: XIX GUp 288/19 (X GUp 893/17)
Sędzia – Komisarz: SSR Anna Żuława

Postępowanie upadłościowe (pre-pack)
Data otwarcia: 6 listopada 2017 r.

Data zakończenia: 4 lutego 2020 r.