Hyperion S.A. (Zakończone)

podstawowe informacje

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt: X GRs 6/17
Sędzia – Komisarz: SSR Małgorzata Brzozowska

data otwarcia: 12 czerwca 2017 r.
data umorzenia: 27 lipca 2017 r.
data uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu: 13 lutego 2018 r.