Zakład Budowlany mgr inż. Jerzy Dziura (zakończone)

W postępowaniu prowadzone są działania sanacyjne w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego i zawarcia układu z wierzycielami. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie Kontakt

podstawowe informacje

Sąd Rejonowy w Płocku
V Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt: V GRs 1/18
Sędzia – Komisarz: SSR Małgorzata Olszewska

Data otwarcia: 7 lutego 2018 r.

25.08.2022

informacja o zgromadzeniu wierzycieli

W postępowaniu sanacyjnym Jerzego Dziury prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany mgr inż. Jerzy Dziura w Ciechanowie w restrukturyzacji, sygn. akt V GRs 1/18 prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 6 lipca 2022 r. postanowiła:

  1. zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem,
  2. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczyć na dzień 27 października 2022 roku, godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, sala XX,
  3. określić, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie.

propozycje układowe można pobrać pod linkiem 23.05.2022 Propozycje układowe Dziura

kartę do głosowania do pobrania pod linkiem Karta do głosowania Dziura

Dalszych informacji udziela Zarządca pod numerem 504299900

 

23.09.2022

zmiana terminu zgromadzenia wierzycieli

UWAGA!

w postępowaniu sanacyjnym Jerzego Dziury prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany mgr inż. Jerzy Dziura w Ciechanowie
w restrukturyzacji, sygn. akt V GRs 1/18 prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku,
V Wydział Gospodarczy, Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 13 września 2022 r. postanowiła:

zmienić termin zgromadzenia wierzycieli z dnia 27 października 2022 roku, godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy 8 Pułku Artylerii Lekiej 6, sala XX na dzień 01 grudnia 2022 roku, godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy 8 Pułku Artylerii Lekiej 6, sala XX.

 

03.04.2023

prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu - zakończenie postępowania sanacyjnego

Pretium Sp. z o.o. informuje,  że w postępowaniu sanacyjnym Jerzego Dziury prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany mgr inż. Jerzy Dziura w Ciechanowie w restrukturyzacji, sygn. akt V GRs 1/18 prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Płocku,
V Wydział Gospodarczy, 03 kwietnia 2023 r. uprawomocniło się postanowienie z dnia 19 stycznia 2023 r., w którym Sąd Rejonowy w Płocku,
V Wydział Gospodarczy, postanowił zatwierdzić układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli dnia 01 grudnia 2022 roku, co oznacza zakończenie postępowania sanacyjnego i wejście w fazę wykonywania układu.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, dotychczasowy Zarządca masy sanacyjnej Dłużnika [Pretium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000610715)], obejmie funkcje nadzorcy wykonania układu w trybie art. 171 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.