Sprzedaż ruchomości Górny sp. z o.o.

Poznań 22.09.2023 r.

 

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki następujących ruchomości:

LP Nazwa wartość netto w zł
1 Przyczepa ciężarowa izotermiczna, uszkodzona, data pierwszej rejestracji 2014-09-11; Marka: PLANDEX; Typ: PTL1800; dopuszczalna ładowność 13000kg; rok produkcji – 2014; data pierwszej rejestracji – 2014- 09-11; dowód rejestr.: BAK3598856; nr rej.PKS 3PP9; VIN SU9PTL18ZE3PL1053. 10  200,00
2 Samochód ciężarowy do 3,5 t, furgon Renault Kangoo dCi MR 03 E3 1,9 T nr rej. PKS 8T92, VIN VF1FC074F35422407, rok produkcji 2006, poj. 1461 ccm, moc silnika 65 KM 1 200,00
3 Wózek widłowy marki Toyota, rok produkcji 2014, SN-02-8FGF25-33715, MODEL- 02 8FGF25, TYP- U E811 21 400,00

Powyższa tabela wskazuje w kolejnych rubrykach:

– numer porządkowy,

– opis przedmiotu sprzedaży,

– cenę wywoławczą netto.

 

Podane ceny są kwotami NETTO w złotówkach. Powyższe, stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży.

Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać pod adresem pretium.biuro.poznan@gmail.com

Oferty mogą obejmować więcej niż jedną z rzeczy ruchomych, wskazanych powyżej. Ustalona ostatecznie na podstawie Warunków cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży zostanie powiększona należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %. Warunkiem udziału w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium.

Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 6 listopada 2023. r. włącznie (decyduje data wpływu do Biura Syndyka). . Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt XI GUp 925/21”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2023. r. roku o godzinie 12:00 w biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert osobiście w biurze Syndyka. W razie wpływu tylko jednej oferty spełniającej Warunki w odniesieniu do danego przedmiotu sprzedaży, Syndyk dokonuje wyboru tego oferenta jako nabywcy. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty spełniającej Warunki w odniesieniu do danego przedmiotu sprzedaży, Syndyk przeprowadzi aukcję w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. O terminie przeprowadzenia aukcji, Syndyk poinformuje wyłącznie oferentów drogą elektroniczną, chyba że będzie możliwość przeprowadzenia aukcji jeszcze w dniu otwarcia

dalsze informacje pod numer telefonu 573 424 336 lub mailem pretium.biuro.poznan@gmail.com