Sprzedaż nieruchomości Jarosław Górny

Poznań, 21.09.2023 r.

Syndyk masy upadłości Jarosława Górnego, Pieczarkarstwo Jarosław Górny w Czempiniu [NIP: 7851185724] zaprasza do składania ofert w przetargu i aukcji.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość Upadłego (dalej „Nieruchomość”), stanowiąca niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 167/37 o powierzchni 0,2100 ha, położoną w miejscowości Piechanin gmina Czempiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr PO1K/00048938/1, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość opisana i wyceniona w Operacie szacunkowym z dnia 22 grudnia 2022 r., opracowanym, na zlecenie Syndyka, przez biegłych sądowych ds. wyceny nieruchomości Artura Derletę (dalej jako „Oszacowanie”).

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 348 500,00 zł [słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych] netto. Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który to podatek zostanie doliczony do ostatecznie ustalonej ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 6 listopada 2023 r. włącznie. Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

Powyższe stanowi jedynie wyciąg z Warunków. Szczegółowe Warunki, Oszacowanie oraz dalsze informacje można uzyskać pod tel. 573 424 336 mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com