Sprzedaż przedsiębiorstwa Górny Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach (Sygnatura akt sądowych postępowania upadłościowego: XV GUp 599/20)

Poznań, 30.11.2023 r.

Syndyk masy upadłości „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku Upadłego  „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Broniewicach [KRS 0000356543]

 

1. Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku Upadłego to jest w szczególności ponad 10 ha działki zabudowanej kompostownią do produkcji podłoża do pieczarek wraz z wyposażeniem, pieczarkarnią wraz z wyposażeniem i domem wraz z budynkami gospodarczymi.

 

2. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego, jest dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań] lub w czytelni Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XV Gospodarczy [ul. Toruńska 64a; 85-023 Bydgoszcz]. Dokumenty składające się na Oszacowanie Syndyk może udostępnić drogą elektroniczną.

Kontakt do Syndyka tel. 504299900, mail: pretium.kontakt@gmail.com