Firma Frankiewicz Sp. z o.o. (zakończone)

Pretium Sp. z o.o. została wyznaczona do pełnienia funkcji Zarządcy masy sanacyjnej Firma Frankiewicz Sp. z o.o. (KRS 0000462968)

Sąd zezwolił Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Edit: Zgoda ta została następnie cofnięta.

 

 

Firma Frankiewicz Sp. z o.o. w restrukturyzacji kontynuuje bieżącą działalność operacyjną mając  na względzie uregulowania ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, którym podlega. Podstawową zmianą wynikającą z mocy prawa jest to, że co do zasady nie jest możliwe regulowanie zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego (19 września 2019 r.) wchodzących do układu – takie zobowiązania mogą zostać uregulowane jedynie w ramach układu z wierzycielami na warunkach tam określonych. Jednocześnie, Firma Frankiewicz Sp. z o.o. w restrukturyzacji reguluje zobowiązania bieżące tj. powstałe po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego (19 września 2019 r.) pod rygorem umorzenia postępowania sanacyjnego.

Aktualizacja: Postępowanie sanacyjne zostało prawomocnie umorzone.

 

19.09.2019

podstawowe informacje

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt: XI GRs 12/19
Sędzia-Komisarz SSR Łukasz Lipowicz

data otwarcia: 19 września 2019 r.

19.09.2019 Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Firma Frankiewicz Sp. z o.o.

02.10.2019 postanowienie o sprostowaniu numeru KRS Zarządcy masy sanacyjnej Firma Frankiewicz Sp. z o.o.

02.10.2019

zawiadomienie dla wierzycieli o otwarciu postępowania sanacyjnego

Zarządca masy sanacyjnej Firma Frankiewicz Sp. z o.o. poniżej zamieszcza elektroniczną wersję zawiadomienia skierowanego do wierzycieli Firma Frankiewicz Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Firma Frankiewicz Sp. z o.o. informacja dla wierzycieli o otwarciu postępowania sanacyjnego

29.11.2019

informacja dla wierzycieli o stanie postępowania - spis wierzytelnośći

Szanowni Państwo,

Zarządca masy sanacyjnej Firma Frankiewicz Sp. z o.o.  informuje, że obecnie prowadzi prace nad sporządzaniem spisu wierzytelności. Proces ten, wymaga weryfikowania informacji otrzymywanych od Dłużnika i wierzycieli, a sam spis zawiera kilkaset pozycji.

Zarządca masy sanacyjnej Firma Frankiewicz Sp. z o.o. dokłada starań, by odbyło się to w jak najkrótszym czasie, a spis był w najwyższym stopniu wiarygodny i kompletny.

Edit: z uwagi na umorzenie postępowania sanacyjnego spis wierzytelności nie został złożony.

z poważaniem,

Zarządca masy sanacyjnej Firma Frankiewicz Sp. z o.o.
Pretium Sp. z o. o.
Wiceprezes Zarządu
Kacper Kostrzewa
Doradca Restrukturyzacyjny
nr licencji 1013
04.06.2020

Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2020 roku Sąd umorzył postępowanie sanacyjne prowadzone wobec Firma Frankiewicz sp. z o.o. w restrukturyzacji. Postanowienie to nie jest prawomocne. Zarządca będzie pełnił swoją funkcję co najmniej do czasu uprawomocnienia się tego postanowienia. Ponadto zgodnie z art. 329 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne w przypadku złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Zarządca pełni swoją funkcję do czasu ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia lub odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zarządca w chwili obecnej skupia się przede wszystkim na utrzymaniu masy sanacyjnej w stanie niepogorszonym.

29.06.2020

Postanowienie o uchyleniu zarządu własnego Dłużnika nad całością przedsiębiorstwa

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku Sąd cofnął udzieloną reprezentantom Dłużnika w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego zgodę na wykonywanie zarządu przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Postanowienie o cofnięciu zgody na wykonywanie przez reprezentantów Dłużnika zwykłego zarządu majątkiem przedsiębiorstwa zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania. Na skutek postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego  reprezentanci Dłużnika utracili prawo zarządu majątkiem Dłużnika w jakimkolwiek zakresie.

29.07.2020

MSIG w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego

W dniu 29 lipca 2020 r. ukazało się obwieszenie przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego

29.07.2020 MSiG Firma Frankiewicz Sp. z o.o. umorzenie postępowania sanacyjnego

 

03.03.2021

powzięcie informacji o prawomocności postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjengo

w dniu 3 marca 2021 r. Zarządca powziął wiadomość o prawomocności postanowienia z dnia 4 czerwca 2020 r. w przedmiocie umorzenia postpowania sanacyjnego Firma Frankiewicz Sp. z o.o.